Usługi konsultingowe 

 

 

W przypadku zainteresowania niniejszą ofertą
proszę o kontakt pod numerem telefonu
660491990, 606732064
lub na adres
e-mail: biuro@sykoma.pl

 

 

 


Zapewniamy fachową i kompleksową pomoc w realizacji projektów inwestycyjnych.

Doskonała znajomość wszelkich form, procedur i zasad pozyskiwania finansowania zewnętrznego pozwala nam zapewnić kompleksową pomoc w realizacji planów przez naszych Klientów.

W ramach oferty proponujemy:

 • Ocenę wykonalności projektów inwestycyjnych z perspektywy analizy finansowej, technicznej, organizacyjnej, prawnej, rynkowej.
 • Dobór optymalnych źródeł finansowania projektów inwestycyjnych oraz prowadzonej działalności gospodarczej.
 • Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do pozyskania zewnętrznego finansowania zgodnie z wymogami instytucji finansującej, w tym w szczególności w postaci:
  – biznes planu,
  – studium wykonalności przedsięwzięcia inwestycyjnego,
  – wniosku kredytowego, pożyczkowego, itp.
 • Doradztwo w trakcie negocjacji z inwestorem lub kredytodawcą.
 • Obsługę prawną i biznesową transakcji.
 • Opracowanie prognoz finansowych dla celów inwestycyjnych i zarządczych.